27 września, 2021

Czym jest Karta Polaka?

2 min read

Karta Polaka ustanowiona została na mocy ustawy z 7 września 2007 roku. Jest to dokument, który potwierdza przynależność danego cudzoziemca do narodu polskiego. Nie nadaje mu jednak obywatelska polskiego i do tego nie przyznaje prawa czasowego pobytu czy też pobytu stałego w kraju.

Jakie trzeba spełnić wymagania?

Aby móc uzyskać Kartę Polska, to należy złożyć deklarację przynależności do Narodu Polskiego oraz posiadać obywatelstwo któregoś z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Karta Polaka może należeć do obywateli Uzbekistanu, Ukrainy, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Federacji Rosyjskiej, Republiki Mołdowy, Łotwy, Litwy, Kirgistanu, Kazachstanu, Gruzji, Estonii, Białorusi, Azerbejdżanu oraz także Armenii.

Osoba, która składa o tę kartę wniosek powinna wyrazić związek z Polską. W jaki sposób? Musimy się wykazać chęcią kultywowania polskiej kultury, tradycji oraz zwyczajów, jak i także znajomością języka polskiego.

Przywileje oraz udogodnienia

Razem z otrzymaniem Karty Polaka, jej posiadać otrzymuje możliwość korzystania ze wszelkich uprawnień w takich sektorach jak: muzea, opieka zdrowotna, transport publiczny, oświata czy też nauka. Posiadacz Karty Polaka ma także prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania samego zezwolenia na pracę, a do tego podejmowania oraz wykonywania działalności na takich samych zasadach jak Polacy.

Właściciel Karty Polaka może także podjąć studia, studia doktorancie, jak i także uczestniczyć w naukowych badaniach. Posiadacz karty także może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach. Są to tylko co po niektóre przywileje. Jak widać jest tego trochę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *