15 czerwca, 2024

Badanie EMG w Warszawie

2 min read

Źródło: https://www.emg-warszawa.pl/

Badanie EMG w Warszawie jest wykonywane w celu zdiagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych; umożliwia ono zlokalizowanie zmian w mięśniach. Taka diagnostyka pozwala na ustalenie wielkości i charakteru schorzenia czy dynamiki nieprawidłowego procesu w danym mięśniu. Może mieć zastosowanie m.in. w przypadku dystrofii mięśniowej, rdzeniowym zaniku mięśni czy miastenii. EMG – czyli elektromiografia – to metoda badania i oceny stanu czynnościowego nerwów obwodowych, korzeni kręgosłupa i mięśni.

Badania EMG wykonywane prywatnie w Warszawie

Badanie EMG wykonywane prywatnie w Warszawie jest procedurą konieczną do oceny lokalizacji, rodzaju oraz stopnia uszkodzenia mięśni oraz nerwów obwodowych. Badanie czynności elektrycznej mięśni neurolog przeprowadza przy użyciu jednorazowej elektrody igłowej, którą wprowadza do mięśnia. Wynik badania daje możliwość uzyskania informacji na temat wszystkich nieprawidłowości, które związane są z funkcjonowaniem konkretnych nerwów i mięśni.

Rodzaje

W większości przypadków badanie EMG jest synonimem badania neurograficznego, w którym ocenia się przewodzenie w nerwie bez użycia elektrod igłowych. Badanie neurograficzne, którego celem jest ocena przewodzenia w nerwach obwodowych, polega na pobudzaniu włókien ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych za pomocą czynnika elektrycznego o małym natężeniu. Służy do tego płaska elektroda przymocowana do skóry. Badanie elektromiograficzne służy natomiast do oceny czynności spoczynkowej kontrolowanych mięśni. Polega ono na wprowadzeniu elektrody, czyli sterylnej, cienkiej igły, do sprawdzanego mięśnia. Przez elektrodę odbierana jest aktywność elektryczna, która jest wyświetlana na monitorze i oceniana. Badanie EMG wykonywane w naszym gabinecie jest wykorzystywane do:

  • próby tężyczkowej, czyli sprawdzenia nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej;
  • diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka;
  • diagnostyki zespołu kanału łokciowego;
  • diagnostyki polineuropatii czyli zespołu wielonerwowego.

Na badania tego typu składają się badania mięśni, przewodnictwa w nerwach obwodowych, transmisji nerwowo-mięśniowej, nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej. W gabinecie wykorzystujemy nowoczesną aparaturę, która doprowadza do mięśnia bodziec elektryczny i zapisuje jego czynność. To badanie elektrofizjologiczne wykorzystuje do stymulacji nerwów nieszkodliwe parametry prądu elektrycznego.